Deze cel staat vooral in voor de communicatie naar de 'buitenwereld' toe; hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma TWIZZIT.  Dit zijn algemene mededelingen naar spelers, speelsters en ouders toe, maar evenzeer naar onze partners en uiteraard ook de pers.  Ook deze website, onze webshop en het digitale medium Facebook wordt door deze cel beheerd en gestuurd.