#One Team, One Family ! Forza VT MERLO Lendelede !

Hebt u een vraag of wenst u met iemand van onze club in contact te komen ?  Stuur dan gerust een mailtje naar secretariaat@vtlendelede.be

Geef zeker in het mailtje duidelijk mee wie u wenst te spreken of wat u wenst te vernemen aan info; dan brengen wij u onmiddellijk met de juiste persoon in contact. 

 

API ( Aanspreekpunt Integriteit ) 

Wenst u een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag / ( sexuele ) intimidatie of wenst u een discreet gesprek om een specifieke melding te doen ?  

Dan kan u contact opnemen met onze API, nl. Inge Rots ( inge@vtlendelede.be ). 

Wenst u een directe melding te doen bij Volley Vlaanderen, dan kan dit op het volgende e-mailadres : vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be

U komt dan in contact met Hanne Claessens of Joeri Van de Wiele.  Meer info omtrent API op federatieniveau kan u vinden op volgende webpagina : https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

 

Onze club beschikt over een clubdokter en een clubkiné.  Leden kunnen steeds bij hen terecht.

Clubdokter = Hannelore Madou ( hannelore.madou@gmail.com )

Clubkiné = Dominique Devriese ( dominique.devriese@outlook.com )

Spreek hen gerust aan voor raad of bij problemen; vermeld wel altijd dat u van VolleybalTeam Lendelede bent.

Soms gaat er al eens iets mis! 
Liep jij een blessure op tijdens de training of een wedstrijd?
Meld dit steeds aan de trainer. Ga langs bij de dokter met het aangifteformulier en vul zo snel mogelijk ook de andere gegevens in. Bezorg het ingevulde document zo snel mogelijk aan het secretariaat op volgende manier:

Wens je meer info omtrent de verzekering dan kan je deze hier vinden.

Algemeen

VolleybalTeam Lendelede hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VolleybalTeam Lendelede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Benieuwd wat we hiermee bedoelen ?  Lees dan verder hier !

 

 

Via deze link kan u ons huisreglement consulteren en lezen.

Lid worden ?

Klik op deze link of klik op 'Lidmaatschap' in de navigatiebalk en vul de velden in !

Welkom in onze warme club !

Verjaardagen :
19/04
Jerome Dedeurwaerder
21/04
Nele Lagae
22/04
Mathias Huysentruyt
25/04
Mauro Deslee

© VolleybalTeam MERLO Lendelede 2023

Locatie : Sporthal Steuren Ambacht, Steuren Ambacht 2 - 8860 Lendelede